YAPILAŞMIŞ KIRSAL HABİTUSUN DEĞİŞİMİ: ÜÇ KÖY OKUMASI

ÖZ

Türkiye’de kentsel alanların yanı sıra kırsal alanlar da çok boyutlu değişim süreci içindedir. Bu çalışmada, değişime direnme, uyarlanma veya karşı stratejiler geliştirme biçimlerini anlayabilmek için modernleşmeci kuramdan ziyade bireyi aktif bir eyleyici olarak ele alan Pierre Bourdieu’nün eylem kuramının açımlayıcı perspektifine başvurulmuş; dışsal faktörlerin dönüştürücü etkinliği karşısında farklı kırsal yerleşmelerde eyleyicilerin geliştirdikleri uyarlanma stratejilerinin nasıl farklılık gösterdiği sorusuna üç farklı kırsal yerleşim örneği üzerinden yanıt aranmıştır. 2013-2016 yılları arasında derinlemesine görüşme ve doğrudan gözlem tekniklerini kullanarak gerçekleştirilen alan araştırmasında, Isparta ili Gönen ilçesine bağlı Kızılcık, Baladız (Gümüşgün) ve İğdecik köylerindeki değişim farkı, bu yerleşimlerdeki eyleyicilerin tarihsel olarak içselleştirdiği eylem hatlarında ve sahip oldukları sermaye türüne ve hacmine dayanan uyarlanma stratejilerindeki farkta aranmıştır.

ABSTRACT

A CHANGE IN THE STRUCTURED RURAL HABITUS: A READING OF THREE VILLAGES

In Turkey, the rural areas are also undergoing a process of multidimensional change alongside the urban areas. Instead of the theory of modernization, the present study refers to the revealing perspective of Bourdieu’s theory of action that treats the individual as an active agent in an attempt to understand forms of adaptation, resistance or developing counter-strategies to change. Furthermore, the present study seeks an answer to the question of how agents’ adaptation strategies in different rural settings vary in response to the transformative activity of exogenous factors in three different rural settlement contexts. In the field research carried out using the in-depth interview and direct observation techniques between 2013 and 2016, the difference of change in the Kızılcık, Baladız (Gümüşgün), and İğdecik Villages, affiliated to Gönen district of Isparta province, was sought in the differences along the lines of action historically internalized by the local agents and in their strategies of adaptation based on the type and volume of the capital they had.

Devam...