5. Uluslarası Özürlüler Vakfı, Kongre Ve Sosyal Etkinlikleri 2010

10 Nisan 2010, Cumartesi

5. Uluslar arası Özürlüler Vakfı, Kongre ve Sosyal Etkinlikleri’ 2010, 28-30 Mayıs 2010 tarihleri arasında İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşecektir.

Bildiri özetleri son gönderim tarihi 16 Nisan 2010 Cuma, bildiri tam metni gönderim tarihi 14 Mayıs 2010 Cuma olarak belirlenmiştir.

Kongre Bildiri Metni

Değerli Katılımcılar,

2009, Türkiye’de insan hakları alanında önemli tartışmaların ve bu kapsamda yapılanların yoğun olarak konuşulduğu bir yıl oldu. Özellikle son yıllarda özürlülük sorunu, devletin gündeminde önemli bir yer edindi ve yasal düzenlemeler ile çözüm önerileri sunuldu. Ancak, uygulamadaki problemler karşısında ortaya çıkan tartışmalar yeniden dikkatleri bu alandaki sorunlara çekti. Kuşkusuz bu alanda da yaşamın diğer alanlarında olduğu gibi hem iyi hem kötü gelişmeler oldu. Bazı kamu kurumlarının, konuyla ilgili sorumlu kişilerin ilgi ve duyarlılığına göre değişen oranlarda küçük gelişmelerin olduğu görüldü ancak bu gelişmeler olması gerekenin halen çok gerilerinde bulunuyor.. Özürlülük sorunu gerçekten çok önemli ve bulunacak çözüm mekanizmaları şüphesiz ülke olarak geleceğimiz adına hayati değerde olacak. Belki bunlardan önemli gördüğümüz bir kısmına tek tek göz atmaya çalışmak daha fikir verici olacaktır.

2010 yılında bu alandaki kıpırdanmanın sonuçlarının alınacağı bir süreç olacağını umuyoruz.

Bu sebeple Özürlüler Vakfı olarak bu yıl 5. sini düzenlediğimiz kongrenin ana temasını “Özürlü Hakları” olarak belirledik.

Özel gereksinimi olan özürlü bireylerin gelişiminde günümüzdeki durumu ortaya koymak ve toplumdaki teknolojik, eğitim, mimari, sosyal ve sağlıkla ilgili değişimleri, uygun platformlarda tartışmak amacıyla uluslararası katılımlı kongremizde özürlülerle ilgilenen araştırmacılarla, kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör temsilcileriyle paylaşımda bulunmak ve sizleri aramızda görebilmek bizleri mutlu kılacaktır.

Detaylı bilgi için:http://www.ozurlulerkongresi.org/