Yayın organlarında yer almış “Açıköğretim kitabında Müslümanlara çok çirkin iftira” başlıklı haber için Prof. Dr. Birsen Gökçe tarafından yayınlanmış tekzip metni

12 Mart 2013, Salı

haber7.com (ve ilgili haberin yayınlandığı diğer yayın organlarında) yer alan “Açıköğretim kitabında Müslümanlara çok çirkin iftira” başlıklı Ömer Süt imzalı habere Prof.

Dr. Birsen Gökçe tarafından gönderilmiş (ve yayınlanmış) tekzip aşağıda bulunmaktadır.

Tekzip metni:

“Gazetenizin internet sitesinde 26.02.2013 tarihli gazeteci Ömer SÜT’ün imzası ile çıkan “Açıköğretim Kitabında Müslümanlara Çok Çirkin İftira” başlıklı haberde, müvekkil Prof. Dr. Birsen GÖKÇE’nin Doğu ve Güneydoğu bölgesinde yaşayanlara ağır hakaretlerde bulunduğu, ‘Aile Sosyolojisi’ adlı ders kitabında aynı bölgede yaşayanlar için akıl almaz ifadeler kullandığı, gerçeklikten uzak, kulaktan duyma ve masa başı bilgilerle yazıldığı belli olan ve belgeye dayanmayan böyle safsataları bir bilim insanının araştırmadan ders kitabına koyduğu, Türk ailesine büyük hakaret ederken bölgede yaşayan vatandaşlarımıza da affedilmesi zor çirkin bir iftirada bulunduğu bir saldırıyı da başörtülülere yaptığı dile getirilmiştir. Tamamen gerçek dışı iddia ve yorumlara dayalı bu habere karşılık, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması zorunluluğu hasıl olmuştur.

Tekzibe konu olan tespitler ilk kez müvekkil Prof. Dr. Birsen GÖKÇE’nin 1996 yılında yayınlanan “Türkiye’nin Toplumsal Yapısı Ve Toplumsal Kurumlar” adlı kitabının Türk Toplumunda Aile Yapısı başlıklı 4. bölümünde yer almaktadır. O tarihten bu yana 3. Bası 2007 yılında yapılmış ve üniversitelerin çeşitli bölümlerinde okutulmaktadır. 2011 yılında da Açıköğretim Fakültesi tarafından aile sosyolojisi dersi için yayınlanan kitaba eklenmiştir.

Prof. Dr. Birsen GÖKÇE, kurucu dekanı olduğu Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi başta olmak üzere Türkiye’nin önde diğer üniversitelerinde 50 yılı aşkın bir süredir verdiği derslerle sayısız öğrenci ve akademisyenin yetişmesinde büyük pay sahibidir. Bazı kimselerin iddiasının aksine yazıları ve görüşleri, kulaktan duyma ve masa başı bilgilere dayanmaktan ziyade 1968 yılından beri öğrencileri ile birlikte çeşitli araştırmalar yaparak Doğu ve Güneydoğu Anadolu özellikle de GAP’da çok etkin rol alarak birçok projeler yönetirken elde ettiği sosyolojik verilere dayanmaktadır.

Müvekkil Prof. Dr. Birsen GÖKÇE, bunların yanı sıra Türkiye’nin hemen hemen her bölgesinde araştırma yapmış, 16 kitabı ve 60′ı aşkın makalesi bulunan sayısız öğrenci yetiştirmiş bir akademisyendir. Bilimsel veri ve araştırmalara dayalı tespiti ile kitabında yer verdiği kayınpeder-gelin evliliğine ilişkin metin, Türk Aile yapısında tasvip edilen, örnek olarak gösterilen bir evlilik türü olarak gösterilmemekte olup nadiren rastlanan sosyolojik tespit dışında hiçbir yorum ve/veya düşünce açıklaması içermemektedir. Kayınpeder-gelin evliliği Türkiye’de bir tek örneğine dahi rastlanılmayan hayal mahsulü bir evlilik türü gibi lanse edilmeye ve bunun üzerinden müvekkile hakaret edilmeye çalışılmaktadır. Ancak çok basit bir araştırmayla dahi aile ve evliliğe ait araştırması ve gerçeklerin ortaya konması güç bir konu yargı ve basın tarafından ele alınmış, Yargıtay’ca da çeşitli içtihatlara konu olmuştur. Bu konuda en çarpıcı örnek, 25.06.2010 tarihli Doğan Haber Ajansı kaynaklı Hürriyet’in “Yargıtay, kayınpeder-gelin evliliğine onay vermedi” başlıklı haberidir. Bahsi geçen bu haber incelendiğinde; ekonomik açıdan sosyal güvenceye sahip olması için gelinin sahte belgelerle kayınpederiyle evlendirildiği, aile bireylerinin bu evliliği onaylamadığı ve bu yüzden de bu konuyu yargıya taşıdıkları görülecektir.

Aile Sosyolojisi kitabında ‘ender olmakla beraber kayınpeder gelin evliliğine de rastlanmaktadır Bu evlilik taraflar için olduğu kadar yakın çevre için de büyük sorunlar yaratmaktadır.’ İfadelerinin tıpkı yukarıda örneğini verdiğimiz haberle birebir örtüştüğü yargı ve basın tarafından ortaya konmuştur.

Aile Sosyolojisi adlı kitapta bilimsel bir tespit olarak ortaya konulan bir olgunun sanki müvekkilin onayladığı bir düşünceymişçesine tekzibe konu haberde yer almasının hiçbir hukuka uyarlılığı bulunmamaktadır. Habere konu ders kitabında yer alan bilgilerin hangi bilimsel verilere dayalı olduğu adı geçen kitapta kaynakça ve dipnotlarda yer almaktadır. Kaldı ki; ne örf ve adet ne de din içeriğine metinlerde değinilmiştir. Bilim siyasete alet edilip zihniyet yargılanmakta, İslami referanslar işin içine katılarak halk kışkırtılmakta ve müvekkil hedef gösterilmektedir.

Hayatını bilim ve irfana adamış, vatana ve millete sayısız değerli öğrenci yetiştirmiş müvekkil hakkında asılsız, uydurma, tamamen mücerret, mesnetten uzak, inandırıcılığı ve delil niteliği olmayan söylemlerde bulunan, böylelikle mağdur edilmesine sebebiyet veren kişi ve/veya kişiler hakkında hukuki, cezai ve idari müracaatlarda bulunulacaktır.

Değerli kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız.

Prof. Dr. Birsen Gökçe Vekili

Av. S. Tuğçe Budak & Av. Cihan Erdim Budak”

http://www.haber7.com/guncel/haber/1000776-prof-dr-birsen-gokceden-tekzip