Prof. Dr. Birsen Gökçe – Fırat’ın Gözyaşları Umudun Adı: Halfeti

23 Şubat 2016, Salı

Prof. Dr. Birsen Gökçe’nin “Fırat’ın Gözyaşları Umudun Adı: Halfeti” isimli kitabı yayınlanmıştır. Kitabın temini için derneğimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

Kitap hakkında kısa tanıtım yazısı aşağıda sunulmuştur:

Fırat’ın Gözyaşları Umudun Adı: Halfeti

Yeniden Yerleşim Hikayesi, Birecik Barajı 1995-2000 – Prof. Dr. Birsen GÖKÇE

Dünyada ilk kez halkın katılımıyla, sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen bir projenin hikayesi.

Cumhuriyet döneminde elektrik gereksinimi nedeniyle Atatürk’ün (1936) Fırat ve Dicle sularının değerlendirilmesi direktifleriyle başlayan bu süreçte yapılan araştırmalar, önce Elektrik İşleri Etüt İdaresince (EİEİ) daha sonra da Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından sürdürülmüştür. GAP İdaresi bir dizi sosyal araştırma içinde, “Baraj Göl Aynasında Kalacak Yörelerde İstihdam ve Yeniden Yerleştirme Sorunları” araştırması da yaptırmıştır. Bu araştırmayla, yeniden yerleştirmenin sorunları, halkın beklentileri ve kamulaştırma bedellerinin istihdam yaratmaya yönelik alanlara yönlendirilmesi konusunda bir veri tabanı oluşturmuştur. Böylece başlangıcından beri enerji ve sulama projesi olarak sürdürülen çalışmalar 1990′dan bu yana sosyal ve kültürel gelişimi gerçekleştirecek insan odaklı yapısal ve bütünleştirici bir kalkınma projesine dönüştürülmüştür. Bu konuda ilk uygulama Birecik Barajı’nın yapımından etkilenen halkın yeniden yerleştirilme projesidir.

GAP İdaresi’nin öncülüğünde, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programınca (UNDP) desteklenmiş, Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından giderleri karşılanan bu proje Sosyoloji Derneği’ne yaptırılmıştır. Uygulama ile ilgili bütçe kamu kuruluşları tarafından eşgüdüm içinde gerçekleştirilmiştir. Yerleşimden dört sene sonra da bölgede bir değerlendirme çalışması yapılmıştır. Halkın tercihleri ve çevre koşulları çerçevesinde bir ilçe ve on köy yeniden yapılandırılmıştır. Projeyle göç önlenmiş, kamulaştırma bedelleri bölgede kalmış ve geleceğe yönelik planlama ve eğitim hizmetlerinin yönlendirilmesi için gerekli ortam oluşturulmuştur.