Prof. Dr. Birsen Gökçe – Türkiye’nin Toplumsal Yapısı ve Toplumsal Kurumlar kitabının dördüncü baskısı yayında

23 Şubat 2016, Salı

İlk baskısı Ekim 1996′da Savaş Kitabevi tarafından yapılan Dr. GÖKÇE’nin bu yapıtı, 2. Baskısında 2000 yılı Nüfus Sayımı sonuçlarına göre güncelleştirilmiş, gözden geçirilerek eklemeler yapılmış ve genişletilmiştir. Kitap altı bölümden oluşmakta ve her bölümün sonunda geniş bir kaynakça verilmektedir. 4. Baskıda 2000 yılından bugüne toplumda yaşanan değişimler kitabın özgünlüğünü korumak üzere Ek-1′de özetlenmiştir.

Türkiye’nin toplumsal yapısı; kurumsal analizler, örnek tablolar çerçevesinde karşılaştırmalı olarak ve sade bir üslupla ele alınmıştır. Türk toplumunda gözlenen yapısal özelliklerin yakın tarihimizdeki olaylar açısından değerlendirilmesi öğrencileri ve okuyucuyu daha kapsamlı çalışmalara yöneltmek amacını taşımaktadır. Her bölümün son kısmında konuyla ilgili ülke çapındaki bir sorun ele alınarak incelenmiştir.

Kitap giriş ve sonuç dışında aşağıdaki altı bölümden, kaynakçalardan ve eke konulan seçilmiş beş gazete makalesinden oluşmaktadır.

Giriş: Toplum ve Toplumsal Yapı
1.Bölüm: Türkiye’nin Toplumsal Yapısını Etkileyen Siyasal ve Ekonomik Ögelerin Tarihsel Boyutu
2. Bölüm: Nüfus ve Toplum
• İçgöç, Gecekondulaşma ve Kırkentler
3. Bölüm: Eğitim Kurumu ve Toplumsal Yapı İçindeki Önemi
• Gençliğin Konumu
4. Bölüm: Türk Toplumunda Aile Yapısı
• Türk Kadını ve Çağdaşlaşma
5. Bölüm: Din Kurumu ve Laiklik
• Türk Toplumunda Laiklik ve Atatürk
6. Bölüm: Türkiye’nin Etnik Yapısı ve Sorunları
• Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve GAP
Sonuç: Türkiye’nin Toplumsal Yapı Özellikleri
Ekler:
Ek 1: 2000 Sonrası Değişmeler
Ek 2, 3, 4, 5, 6: Gazete Makaleleri

Genel Dağıtım:
Savaş Kitabevi ve Yayınevi Zafer Çarşısı No: 17 Yenişehir – ANKARA
Tel: 0.312.434 35 97 Fax: 0.312.431 95 69