Sayın SOSYOLOJİ DERNEĞİ ÜYELERİMİZ

10 Temmuz 2015, Cuma

Merhaba,
Derneğimizin 19.Nisan.2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulunda yeni kurullarımızı seçmiş bulunuyoruz. Yönetim Kurulu (YK) olarak siz değerli üyelerimizin bizlere gösterdiği güvene teşekkür ediyor, sorumluluk bilinciyle ve güveninizi boşa çıkarmamak adına elimizden gelenin en iyisini yapmak için çalışacağımıza söz veriyoruz. Yeni Yönetim Kurulu olarak göreve başlarken önceki yönetimlerimizin birikimlerini de devralıyor, şimdiye kadar yapılanlar için bizden önceki tüm yönetimlere şükranlarımızı sunuyoruz.

Bir akademik disiplin olarak sosyolojiye en fazla gereksinim duyulan zamanlardan geçiyoruz. Dünyada bir yandan yeni bir toplumsal düzen kurulurken, öteyandan ciddi toplumsal itirazların yükseldiği tartışmalar yapılıyor. Böylesi devingen dönemler toplumsal olayları ve süreçleri anlama çabalarının da öne çıktığı dönemlerde Sosyolojinin daha çok devreye girmesiyle derneğimize de çok daha önemli görevler düşeceğini biliyoruz. Sosyoloji Derneği bugünlere gelirken önemli ulusal ve uluslararası açılımlar gerçekleştirdi.

Öncelikle yurt içinde Sosyoloji alanını temsil eden 25 senelik en eski derneklerden biri olurken, çok önemli araştırmalar, yayınlar ve tüm sosyoloji camiasını biraraya getiren ve çok önemli tartışmalara temel oluşturan kongreler gerçekleştirdi. En son 2013’de Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyoloji Bölümü ve Sosyoloji Derneği ev sahipliğinde gerçekleştirilen 7. Ulusal Sosyoloji Kongresi’nde Türkiye’deki demokratikleşme süreci, göç, gençlik, LGBT gibi son güncel toplumsal konular sosyolojik açıdan ele alınmıştır.

Sosyoloji Derneği yurtdışında da adından söz ettiren bir kurum olarak Uluslararası Sosyoloji Derneği (ISA) ve Avrupa Sosyoloji Derneği (ESA)’nin tam üyesi olup tüm konferans ve etkinliklere artan bir üye sayısı ile katılmaktadır. Derneğimiz 2017 ESA Konferansının Türkiye’de gerçekleştirilmesi için uzun zamandır sürdürdüğü temaslar sonunda öncelikli adaylık konumuna gelmesi Dernekteki bu gelişmelerin somut bir göstergesidir. Derneğimiz tarafından uzun süredir çıkarılmakta olan Sosyoloji Araştırmaları Dergisi online olarak devam etmektedir. 2015 yılında TUBİTAK Ulak bilim Dergi Parkı Projesi’ne dahil olmuş olan dergimizi dünyada ve Türkiye’de tartışılan konuları irdeleyen nitelikli makaleler ve katılımlarla daha da zenginleştirmemiz gerektiğini düşünüyoruz.

Derneğimizi geldiği bu noktadan ileri taşımakla yükümlüyüz. Ancak, bu görevi YK olarak yalnız başımıza gerçekleştiremeyeceğimizin farkındayız. Atacağımız her adımda katılımcılığa azami özeni gösterecek, yerele, Türkiye’nin farklı bölgelerindeki üniversitelerdeki Sosyoloji Bölümlerine ve akademisyen arkadaşlarımıza da ulaşarakonların birikim ve çalışmalarını derneğin etkinliklerine katmaya çaba göstereceğiz. Yerelin gündemindeki konuları da derneğimizin ilgilendiği konulara dahil edebilmek için temalı çalıştaylar düzenlemeyi ve bu etkinliklerde yerel ve küresel akademik birikimleri buluşturmayı düşünüyoruz. Derneğimizin ilgi alanlarını yeni konulara açılarak genişletmeye kararlıyız. Farklı kimlik ve kültürlere, yeni örgütlenme biçimleri ve toplumsal hareketlere, göç, suç ve sapma, gözetim, çevregibi Türkiye için giderek önemi artan konulara,disiplinlerarasıve eleştirel sosyoloji alanlarına dönük çalışmalarda kapsama alanımız içinde olacaktır. Dernek yönetimi olarak farklı ulusal ve uluslararası proje faaliyetlerinde de daha etkin olarak yer almaya karar verdik. Derneğimizi bizden sonra yönetime gelecek arkadaşlara bize teslim edilennoktadan daha ileri götürerek teslim edebilmeyi görev sayıyoruz. Bütün bu çabalarımızda tüm üyelerimizin etkin desteğini göreceğimize güveniyoruz. Ancak akademik olduğu kadar mali konularda da üyelerimizin desteğine gereksinim duymaktayız.

Son Genel Kurul’da dile getirilen konulardan birisi merkezimizin bulunduğu binanın kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılıp yeniden yapılacak olması idi. Konuyla ilgili anlaşmalar sağlanmış olduğu için derneği, iki yıllık inşaat döneminde faaliyet göstereceği Büklüm Sokak 38/19 Kavaklıdere, Ankara adresine taşımış bulunmaktayız. Önümüzdeki iki yıl boyunca hem kira hem de yeni yapılacak ofisin daha geniş olması nedeniyle fark bedeli ödenecektir. Bu süreçte siz üyelerimizden ricamız aidat ödemelerine ekstra önem vermenizdir. Sosyoloji Derneği’nin yeni mali yükümlülüklerini yerine getirip daha iyi bir dernek merkezine kavuşması için sizlerin desteğine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu vesile ile son Genel Kurul’da yapılan tüzük değişikliği ile aidatlarımızın yıllık 50 TL ye çıktığını bildirmek isteriz. Aidatların yıllık olarak ödenmesinde unutma ihtimalinin olması nedeniyle aylık 5 TL lik otomatik ödeme talimatıyla ödenme olasılığını da değerlendirmekteyiz. Bu konuda fikirleri ile bize geri dönüş yapacak üyelerimize minnettar olacağız.

Tüm meslektaşlarımızın desteğine inanarak herkese başarılar diliyor, yeni dönemde sizlerle daha interaktif bir iletişim kurabilmeyi ve eleştiri, öneri ve katkılarınızı bekliyoruz.
Saygılarımızla.

Yönetim Kurulu adına,
Sosyoloji Derneği Başkanı
Prof. Dr. Sibel Kalaycıoğlu