MAXQDA ile Nitel Veri Analizi Eğitimi

14 Ocak 2018, Pazar

Küçük grupların büyük anlam dünyasına ulaşmamızı sağlayan Nitel verilere ve onların analizine duyulan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Türkiye’de sosyal bilim araştırmacılarının bu alanda analiz imkânları ve kolaylığı sağlayan bilgisayar programlarından faydalanmakta yetersiz kaldıkları görülmektedir. Bu nedenle Sosyoloji Derneği tarafından, Karabük Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Zeynep Kurnaz’ın yöneticiliğinde sürdürülecek üç farklı düzey ve içerikte MAXQDA ile Nitel Veri Analizi Eğitimi organize edilmiştir. Bu Eğitimi tamamlayanlara katılım belgesi verilecektir.