Sosyoloji Derneği’nden Çağrı

23 Mart 2018, Cuma

1 Eylül 2016’dan bu yana OHAL kapsamında yayımlanan Kanun Hükmünde Kararnameler ile aralarında üyelerimizin de bulunduğu akademisyenler, soruşturulmadan, yargılanmadan ve savunma haklarını kullanmalarına izin verilmeden görevlerinden ihraç edilmektedir. Bilimsel çalışmaları ile ulusal ve uluslararası bilim dünyasında Türkiye’nin yüzünü ağartan, binlerce öğrenci yetiştirmiş çok değerli hocalarımızın, yıllarca emek verdikleri bölümleri işlemez hale getirmek ve onlarca öğrencinin emeğini ve geleceğini yok saymak pahasına görevlerinden uzaklaştırılmalarını kabul edilemez buluyoruz. Yaratılan tahribatın bilançosuna baktığımızda, en büyük darbenin sosyoloji disiplinine vurulmuş olmasını da üzüntü ve endişe ile karşılıyoruz. Akademik özgürlükler hiçe sayılarak gerçekleştirilen bu kıyıma sessiz kalmıyor ve meslektaşlarımızın derhal görevlerine iade edilmelerini talep ediyoruz. Bu süreçle birlikte toplumda ve akademik dünyada düşüncelerin özgürce ifade edilememesinin, toplumu taşıyacağı noktanın, gelecek nesiller için de büyük kayıpları, kırılmaları ve çatışmaları beraberinde getireceğini biliyor, bilimsel diyalog ve tartışma zemininin güçlendirildiği, yasakların olmadığı ve düşünce haklarının kısıtlanmadığı özgür bir akademi talep ediyoruz.

Sosyoloji Derneği Yönetim Kurulu