Makale Yazımında Uyulacak Format

 1. Yazılar, bir toplantıda sözlü veya görsel bir bildiri şeklinde sunulmuş ise, toplantının adı, tarihi ve yeri belirtilmelidir.
 2. Makaleler, Türkçe ya da İngilizce olabilir. Her makalede, makale hangi dilde yayınlanacaksa öncelikle o dildeki başlık ve öz, sonrasında makalenin diğer yayın dilindeki başlık ve öz yer almalıdır. Her iki dilde de makalenin özü 150 kelimeyi geçmemelidir. Makaleler, Türkçe ve İngilizce ana başlık, Türkçe ve İngilizce öz, anahtar kelimeler, özet / summary ve kaynakça bölümleri dışında 7000 kelimeyi geçmemelidir. Anahtar kelimeler her ikisinin altında da, altı kelimeyi aşmayacak şekilde yer almalıdır. Ayrı bir sayfa halinde, Türkçe makalelerin en sonuna İngilizce, İngilizce makalelerin en sonuna ise Türkçe olarak 500 kelimeyi geçmeyen bir genel özet /summary başlığı altında eklenmelidir. Diğer bir deyişle Türkçe makaleler, Ana Başlık, Öz, Anahtar Kelimeler; İngilizce Ana Başlık, Abstract, Keywords, Makale Metni, varsa Notlar ve Summary, Kaynakça sırası ile kaleme alınmalıdır. İngilizce Makalelerde de aynı sıra izlenmeli ve mutlaka Türkçe ana başlık, Türkçe öz, Türkçe anahtar kelimeler ve Türkçe özet verilmelidir.

Örnek:

Türkçe Makale

İngilizce Makale

Başlık

Öz

Anahtar Kelimeler

İngilizce Başlık

Abstract

Keywords

Makale Metni

Varsa Notlar

Summary

Kaynakça

Heading

Abstract

Keywords

Türkçe Başlık

Öz

Anahtar Kelimeler

Article

Varsa Notlar

Özet

References

 

 1. Yazıların çift aralıklı, iki yana yaslanmış biçimde düzenlenmesi; sol, üst, alt ve sağ marjların ise en az 2,5 cm olarak ayarlanması gerekmektedir. Makalenin tamamının yazı tipi Times New Roman, ana başlık 14, metin ve alt başlıklar ise 12 punto ile yazılmalı, başlıklar koyu ve sol marja yaslı olmalıdır. Yazıların alt başlıkları, ana başlığa göre bir küçük punto ile koyu ve sol marjdan başlamak üzere yazılmalıdır.
 2. Birinci derecede bölüm başlıkları büyük harf, ikinci ve üçüncü derece başlıklar ise her kelimenin ilk harfi büyük, diğerleri küçük harf olacak şekilde yazılmalıdır. İkinci ve üçüncü derecede başlıklarda yer alan “ve, veya, ile” gibi bağlaçlar küçük harfle yazılmalıdır. Bütün bölüm başlıkları koyu (bold) olmalıdır.
 3. Numaralandırma ise aşağıdaki gibi düzenlenmelidir:

ANA BAŞLIK

 

 1. GİRİŞ
 2. Başlık 1
  1. Alt Başlık 1
  2. Başlık 2
  3. SONUÇ
  4. KAYNAKÇA
 3. Dergide “APA 6.0” yazım sistemi kullanılmakta olduğundan dolayı, gönderilen yazılar da bu stilde hazırlanmalıdır.
 4. Kısa özgeçmiş, makale ile birlikte gönderilmelidir.

Örnek Kısa Özgeçmiş

Erhan AKARÇAY

Yrd. Doç. Dr.

Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü

eakarcay@anadolu.edu.tr

Yardımcı Doçent Doktor. Anadolu Üniversitesi'nde lisans, yüksek lisans ve doktorasını tamamlamıştır. "Sınıfiçi Farklılaşma ve Sınıfiçi Bütünleşme Biçimi Olarak Eskişehir'de Orta Sınıfın Yeme-İçme Örüntüleri" başlıklı teziyle doktora derecesini almıştır. Gıda ve beslenme sosyolojisi, yemek sosyolojisi, gıda çalışmaları, tüketim sosyolojisi, orta sınıf konularına ilgi duymaktadır.

 

 

Künye
Sahibi, Genel Yayın Yönetmeni, yazı işleri müdürü ve Editör / Generel Director
Sosyoloji derneği adına,
Prof. Dr. Birsen GÖKÇE
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Prof. Dr. Birsen GÖKÇE
Editörler / Editors
 • Prof. Dr. Birsen GÖKÇE
  Hacettepe Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü Emekli Öğretim Üyesi ve Sosyoloji Derneği Onursal Başkanı
 • Prof. Dr. Aytül KASAPOĞLU
  Ankara Üniversitesi DTCF Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi
 • Prof. Dr. İhsan SEZAL
  TOBB Üniversitesi İİBF Dekanı
Yayın Kurulu / Editorial Board
 • Yrd. Doç. Dr. Günnur ERTONG ATTAR
  (Mersin Üniversitesi)
 • Yrd. Doç. Dr. Gökhan SAVAŞ
  (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi)
 • Zeynep TECİK
  (TÜBİTAK-BİLGEM-Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü)
Yönetim Yeri ve Yazışma Adresi / Address
Sosyoloji Derneği
Mebusevleri Mah. Mareşal Fevzi Çakmak Cad. No:9/5 Çankaya Ankara
Tel: +9(0.312) 222 12 52
E-Posta:sosder@gmail.com
www.sosyolojidernegi.org.tr
Yer aldığı indeksler
- TÜBİTAK ULAKBİM tarafından "Sosyal Bilimler Veri Tabanı"na,
- "International Bibliography of the Social Sciences" (IBSS),
- Akademia Sosyal Bilimler Indeksi (ASOS)http://www.asosindex.com/