Damla KABAKUŞAK


Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
d.kabakusak@gmail.com dkabakusak@nny.edu.tr
Araştırma Görevlisi. Gazi Üniversitesi’nde lisans, İstanbul Üniversitesi’nde yüksek lisansını tamamlamıştır. Halen Dokuz Eylül Üniversitesi’nde doktora eğitimine devam etmektedir.