Ercan ŞAHBUDAK

Yrd. Doç. Dr.
Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü
sahbudakercan@gmail.com
orcid.org/0000-0003-1059-591X
Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde tamamlayan yazar; sanat sosyolojisi, siyaset sosyolojisi, nicel ve nitel yöntemler alanında çalışmalar yapmaktadır.