Meltem YILMAZ-ŞENER

Yrd. Doç. Dr.
İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Sosyoloji Bölümü
meltem.sener@bilgi.edu.tr
Tel: +905539797754
Yardımcı Doçent Doktor. ODTÜ İşletme Bölümü’nde lisansını ve Sosyoloji Bölümü’nde yan dalını, yine ODTÜ Sosyoloji Bölümü’nde yüksek lisansını ve Illinois Üniversitesi, Urbana- Champaign’de de Sosyoloji doktorasını tamamlamıştır. Doktoradan sonra bir sene yine Illinois Üniversitesi’nde ziyaretçi öğretim üyesi olarak dersler vermiştir. 2011 yılından beri İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesidir. Çalışma alanları küreselleşme, ulusötesi çalışmalar, uluslararası göç, toplumsal eşitsizlik ve toplumsal cinsiyettir. 2017-2018 akademik yılında, ziyaretçi öğretim üyesi olarak Norveç’te, Agder Üniversitesi’nde bulunmaktadır.
http://orcid.org/0000-0003-2333-3396