M. Zeki DUMAN

Doç. Dr.
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü
zekiduman@yahoo.com
orcid.org/0000-0002-9369-9337
Doçent Doktor. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünden Lisan ve Yüksek Lisans derecelerini almış, doktorasını Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde tamamlamıştır. “Türkiye’de Modernleşme Liberal-Muhafazakar Siyaset: Turgut Özal’ın Politikaları Üzerine Sosyolojik Bir Çalışma” başlıklı doktora tezini hazırlamıştır. Siyaset, din ve tüketim konularında çalışmaktadır.