Nadir SUĞUR

Prof. Dr.
nsugur@anadolu.edu.tr
Ankara Üniversitesi DTCF Sosyoloji Bölümü'nden lisans, Bristol Üniversitesi-İngiltere'den doktora derecesi almıştır. Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde çalışmaktadır. Ekonomi sosyolojisi, endüstri sosyolojisi, Türkiye'de sanayileşme, çalışma ilişkileri, kentleşme, kentsel dönüşüm, yoksulluk tartışmaları, sivil toplum ve demokrasi konularına ilgi duymaktadır. Yerli ve yabancı dergilerde Türkçe ve İngilizce çok sayıda makalesi bulunmaktadır. "Global İşletme ve Yerel Emek" adlı kitap ve "Türkiye'de Esnek Üretim ve Küçük Sanayi" isimli makale eserlerinden bazılarıdır.
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3855-7555