Nergis DENLİ

Arş. Gör.
Beykent Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji (Türkçe) Bölümü
nergisdenli@beykent.edu.tr
orcid.org/0000-0002-1423-6765
Araştırma Görevlisi. İstanbul Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde, Lisans, Yüksek Lisans eğitimlerini tamamlamıştır. Ludwig-Maximilian Üniversitesi’nde “II. Dünya Savaşı Sonrası’nda AB çerçevesinde Avrupalılık Kavramının Söylemsel Olarak Yeniden İnşası” başlıklı doktora tezi üzerine çalışmaktadır. Siyaset sosyolojisi, kültür sosyolojisi, göç sosyolojisi, kadın çalışmaları, iletişim ve medya sosyolojisi konularına ilgi duymaktadır.