Ruken MACİT

Araştırma Görevlisi
Mersin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü
rukenmacit@hotmail.com
orcid.org/0000-0002-9622-2630
Araştırma Görevlisi. Hacettepe Üniversitesi'nde lisans, Çukurova Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde doktorasına devam etmektedir. Suç sosyolojisi, göç sosyolojisi, kimlik ve damgalanma konularına ilgi duymaktadır.