Ece ÖZTAN

Ar. Gör. Dr.
Yıldız Teknik Üniversitesi, İİBF, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
Lisans ve yüksek lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde tamamladıktan sonra bir süre Amsterdam Üniversitesi Göç ve Etnik Araştırmalar Merkezi’nde konuk araştırmacı olarak çalıştı. “Göç Bağlamında Yurttaşlık ve Toplumsal Cinsiyet: Amsterdamlı Türkiye Kökenli Kadınların Yurttaşlık Deneyimleri” başlıklı doktora tezi ile Marmara Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi doktorasını tamamladıktan sonra siyaset sosyolojisi, yurttaşlık ve siyasal katılım, kadın istihdamı, Türkiye’deki aile ve cinsiyet rejimleri konularında çalışmaya devam etti. Yazarın, göç ve toplumsal cinsiyet, feminist metodoloji, farklı meslek alanlarındaki toplumsal cinsiyet ilişkileri ile Türkiye’deki ailecilik ve toplumsal cinsiyet rejimlerine ilişkin çeşitli yayınları bulunmaktadır.