Elife KART

Yard. Doç. Dr.
Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü
elifekart@hotmail.com
Lisans ve Yüksek Lisans derecelerini Selçuk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde tamamladıktan sonra, Doktora derecesini Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Ana Bilim Dalı’nda aldı. 2012 yılında Akdeniz Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde yardımcı doçentliğe atandı. Mevcut görevini sürdürmekte olup yeni üretim, yönetim biçimleri ve iş gücü, yeni iletişim teknolojileri ve toplumsal etkileri, küreselleşme, neoliberal politikalar ve yeni eşitsizlikler konularında çalışmaları bulunmaktadır. İş gücü piyasasında dezavantajlı konumda yer alanlar ve yoksulluğun yeni görünümleri konularındaki çalışmaları devam etmektedir.