Emre Özcan

Arş. Gör.
Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü
eozcan@baskent.edu.tr
emreozcan8747@gmail.com
0537 234 54 33
0312 246 66 66 / 1565
2012 yılından itibaren Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü’nde Araştırma Görevliliğini sürdürmektedir. Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji A.B.D’de yüksek lisansını, “Otonomist Marksist Literatür İçerisinde Biyopolitik Üretim Kavramsallaştırmasının Konumu” başlıklı yüksek lisans teziyle 2015 yılında tamamlamıştır. Anadolu Üniversitesi Sosyoloji A.B.D’de doktorasına devam etmektedir. 2013 yılında Günümüz Sosyoloji Yazıları I-II adıyla SABEV yayınlarından kitapları çıkmıştır. Otonom Yayıncılık’ta editörlük görevini üstlenmektedir. Çalışma alanlarını biyopolitika, borçluluk, tüketim sosyolojisi, post-yapısalcılık ve ilişkisel sosyoloji konuları oluşturmaktadır.