Filiz GÖKTUNA YAYLACI

Yrd. Doç. Dr.
Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü
fgoktuna2@anadolu.edu.tr
Yardımcı Doçent Doktor. Anadolu Üniversitesi'nde lisans, yüksek lisans ve doktorasını tamamlamıştır. "Belçika'da yaşayan Türklerin yörecilik anlayışları ve toplumsal iletişim süreçleri: Belçika'daki Emirdağlılar ve Posoflulara ilişkin bir araştırma" başlıklı teziyle doktora derecesini almıştır. Göç sosyolojisi, çokkültürlü toplum, toplumsal iletişim, önyargılar ve yabancı düşmanlığı, mülteciler, sığınmacılar konularına ilgi duymaktadır.