Mithat Arman KARASU

Doç. Dr.
Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı
mithatkarasu@yahoo.com
Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İİBF Kamu yönetimi bölümünde tamamlamıştır. Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yapmıştır. “İmar Uygulamaları Bağlamında Kente Karşı Suç” başlıklı teziyle doktora derecesini almıştır. Çevresel güvenlik, suç, göç, göçmenlerin sosyal uyum sorunu çalışma alanları içerisindedir.