Özgür ÖZTÜRK

Yüksek Lisans Öğrencisi
Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü
ozgur.ozturk09@hotmail.com
Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden lisans derecesini almıştır. Halen Akdeniz Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde küreselleşme, kır sosyolojisi, tarımın piyasalaşması ve kırsal alandaki dönüşümler konularına odaklandığı yüksek lisans çalışmasına devam etmektedir.