Pervin ŞENOL

Yrd. Doç. Dr.
Süleyman Demirel Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Isparta
pesenol@gmail.com
Lisans, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Şehir ve Bölge Planlama alanında tamamlamıştır. Halen Yardımcı Doçent olarak Süleyman Demirel Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama bölümünde görev yapmaktadır. Temel ilgi alanları arasında kırsal – kentsel yerleşmeler politikası, kentsel planlama, mekansal dönüşüm süreçleri yer almaktadır.