N. Serpil ALTUNTEK

Prof. Dr.
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Antropoloji Bölümü Isparta
saltuntek@gmail.com
Yüksek Lisans ve doktora çalışmasını Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümünde tamamlamıştır (1989). Amca kızı-amca oğlu evliliği, kız çocuklarının okullaşması gibi konularda birçok antropolojik alan araştırması yapmıştır. Kültürel antropoloji, akrabalık antropolojisi, etnografya, psikolojik antropoloji konularında çalışmalarını sürdürmektedir. Yayımlanmış makale ve kitapları arasında “Bone and Flesh, Seed and Soil: Patriliny by Father’s Brother’s Daughter Marriage” (Ethnology. 2006); ‘Yerli’nin Bakışı, Etnografya: Kuram ve Yöntem (2009) sayılabilir.