Setenay Nil DOĞAN

Öğr. Gör. Dr.
Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü
Lisans ve yüksek lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümlerinde tamamladı. “The Formations of Diaspora Nationalism: The Case of Circassians” başlıklı tezi ile Sabancı Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümünde doktorasını tamamladıktan sonra, toplumsal cinsiyet, milliyetçilik, diaspora ve etnisite alanlarında çalışmaya devam etmiştir. Akademide, bilim, innovasyon ve mühendislik alanlarında toplumsal cinsiyet dinamiklerine dair yayınları vardır.