Zeynep BAYKAL

Arş. Gör.
Beykent Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji (İngilizce) Bölümü
zeynepbaykal@beykent.edu.tr
orcid.org/0000-0002-6393-0219
Araştırma Görevlisi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü Lisans programından mezun olmuştur. ODTÜ Sosyoloji Bölümü Yüksek Lisans Programı’nı “Ermeni Kimliğinin İnşaası: Yeşilköy Örneği” başlıklı yüksek lisans teziyle tamamlamıştır. ODTÜ Sosyoloji Bölümü Doktora programında “Çatışmalar, karşılaşmalar, farklılaşmalar sahnesi olarak Bağımsız Tiyatrolar: Ankara ve İstanbul örnekleri” başlıklı tez çalışmasını sürdürmektedir. Kültür çalışmaları, sanat sosyolojisi, kimlik, etnisite, milliyetçilik, iletişim sosyolojisi konularına ilgi duymaktadır.