Kongreler

Ulusal Sosyoloji Kongreleri

Üç yılda bir gerçekleştirilen Ulusal Sosyoloji Kongreleri, meslektaşların buluşması, güncel sosyolojik çalışmaların paylaşılması ve toplumsal meselelerin tartışılması için zemin oluşturarak Türkiye'de önemli bir işlevi yerine getirmektedir. Sosyoloji Derneği bu işlevi, üniversiteler ev sahipliğinde ve sosyoloji bölümlerinin iş birliği ile gerçekleştirmektedir. Güncel temalar çerçevesinde sosyologları ve diğer sosyal bilimcileri bir araya getiren kongrelerin ilki 1993 yılında İzmir'de “Dünyada ve Türkiye'de Güncel Sosyolojik Gelişmeler” üst başlığı ile gerçekleştirilmiştir. 1996 yılında Mersin’de yapılan ikinci kongrenin teması ise “Toplum ve Göç” olarak belirlenmişti. Bu kongrenin günümüzde de güncel kabul edilen birikimi olan tam metinler kitabının çevrimiçi haline ulaşmak için tıklayınız.

Sosyologlar 2000 yılında Eskişehir’de “Yeni Sosyolojik Arayışlar: Dünyada ve Türkiye’de Farklılaşma, Çatışma, Bütünleşme” teması çerçevesinde buluşurken 2003’te Sivas’taki dördüncü kongrede “Değişen Dünya ve Türkiye'de Eşitsizlikler" tartışıldı. Bu iki kongreye ait tam metin kitapları dernek merkezimizden temin edebilirsiniz. Üç yıl sonra “Türkiye’de Güncel Toplumsal Sorunlar” üzerine konuşmak üzere Malatya’da bir araya gelindi. “Toplumsal Dönüşümler ve Sosyolojik Yaklaşımlar” ana teması ile gerçekleştirilen altıncı kongre ise Aydın’ın Didim ilçesinde düzenlendi. “Yeni Toplumsal Yapılanmalar” üzerine konuşulan VII. Ulusal Sosyoloji Kongresi için ise 2013 yılında Muğla’daydık. Muğla’daki kongreye ait bildirilerin tam metinleri üç cilt halinde yayınlanmıştır:

Ankara’da 1-3 Aralık 2016 tarihleri arasında ODTÜ Sosyoloji Bölümü ev sahipliğinde gerçekleştirmiş olduğumuz VIII. Ulusal Sosyoloji Kongresi’nde “Farklılıklar, Çatışmalar ve Eylemlilikler Çağında Sosyoloji” teması izinde toplumsal meselelere yönelik güncel sosyolojik çalışmaları bir araya getirmiş bulunuyoruz. Bu kongrede sunulan tebliğlerin bir kısmı “Farklılıklar, Çatışmalar ve Eylemlilikler Çağında Sosyoloji” isimli e-kitapta yayınlanmıştır. Kitaba ulaşmak için tıklayınız.