Dernek Hakkında

Sosyoloji Derneği, 18.01.1990 tarihinde Ankara’da 11 sosyoloğun öncülüğünde kurulmuştur. İlk genel kurulunda 40 olan üye sayısı, bugün 400′ü aşmıştır. Merkezi Ankara’da olan dernek, Bakanlar Kurulunun 10.02.1999 tarih ve 99/12405 sayılı kararı ile “Kamu yararına çalışan dernek” statüsü kazanmıştır. Şubesi bulunmamaktadır.

Dernek amacı, tüzüğünde; “Türkiye’de sosyolojinin anlaşılmasına, gelişmesine ve de yaygınlaşmasına katkı yapmak, bu alanda bilimsel etkinliklerde ve yayında bulunmak, toplumbilimciler arasında birlik ve dayanışmayı sağlamak” olarak ifade edilmiştir. Dernek bu amaçları gerçekleştirmek üzere aşağıdaki etkinlikleri sürdürmektedir:

  • Sosyolojinin ilgi alanlarında (Toplumsal cinsiyet, kadın, yaşlılık, engellilik, çocuk ve gençlik, dezavantajlı gruplar; yoksulluk, göç, kentleşme ve kentsel sorunlar, gecekondulaşma ve kentsel dönüşüm, kırsal ve kentsel kalkınma; aile, eğitim, ekonomi, siyaset, din, sağlık ve hukuk; güvenlik politikaları; sosyal politika ve sosyal sorumluluk; çalışma yaşamı, meslek ve istihdam sorunları; örgüt, toplumsal hareketler; sanayi ve teknoloji; iletişim toplumu ve sorunları, medya ve sosyal medya; şiddet, suç, insan hakları ve demokrasi; çevre ve ekolojik denge; kültür, turizm, spor, sanat ve serbest zaman) araştırma ve çalışmalar yapmak; projeler üretmek; eğitim programları hazırlamak, yürütmek ve belgelendirmek.
  • Bu alanlarda resmi ve özel kurum, kişi ve organizasyonlara danışmanlık hizmeti vermek ve yeterlilik çalışmaları yapmak.
  • Aynı konularda ulusal ve uluslararası makamların hibe programlarına proje yazmak ve yürütmek.
  • Yakın disiplin ve bilim dallarıyla ve bunlara ilişkin kuruluşlarla amaçları doğrultusunda işbirliği yapmak,
  • Bilimsel nitelikte kongre, sempozyum, seminer, konferans, açık oturum düzenlemek ya da benzeri etkinliklerde bulunmak,
  • Sosyologların mesleklerine ilişkin sorunlarına çözüm bulmakta yardımcı olmak,
  • Ülkemizde sosyolojik düşünüşün etkin ve yaygın bir kimlik kazanması amacıyla yayınlar yapmak,
  • Sosyoloji dalında lisans ya da yüksek lisans yapan başarılı ve olanakları kısıtlı öğrencilere dernek gelirinin en az %10′u tutarında karşılıksız burs vermek.

Sosyoloji Derneği temel kuruluş amacı çerçevesinde Türkiye’de toplumbiliminin anlaşılmasına, gelişmesine ve yaygınlaşmasına katkı vermek, akademik ciddiyet ve sorumluluk içerisinde etkinliklerde ve yayınlarda bulunmak, Türk toplumbilimcileri arasında birlik ve dayanışmayı sağlamak için bir takım faaliyetler gerçekleştirmektedir.

Sekizincisini düzenlediğimiz Ulusal Kongreler meslektaşların buluşması, paylaşması ve tartışması için önemli bir zemin olarak sürdürülmekte ve öğrencilerin de güncel çalışmaları takip etmesine imkân vermektedir. Sosyoloji Derneği kolaylaştırıcılığında ve Üniversitelerin Sosyoloji bölümleri ev sahipliğinde gerçekleştirilen kongrenin diğer sosyal bilim alanlarından da destek görmesi beklenmektedir. Türkiye’nin her köşesinden katılımcıların bir araya geldiği kongrenin ev sahipliği için dernek yönetimine başvurmanız yeterlidir.

TÜBİTAK ULAKBİM tarafından Sosyal Bilimler Veri Tabanına, International Bibliography of the Social Sciences (IBSS), Akademia Sosyal Bilimler İndeksine (ASOS) dâhil olan Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 1999 yılında yayınına başkanmış ve yılda iki sayı şeklinde çıkmaktadır. 2010 yılından beri online olarak yayınlanan derginin daha eski sayılarını dernek merkezimizden talep edebilirsiniz. Çevrimiçi yayınlandığı için daha önce 1302-4426 ISSN Numarası 2148-9947 olarak değişmiştir. Dergimiz, imzaladığımız sözleşme ile TÜBİTAK-ULAKBİM Dergi Park Projesi bünyesine katılmıştır. Tüm elektronik sayıları oradaki veri tabanına taşınmış olan derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce olup her iki dilde de makale kabul edilmektedir.

Dernek yöneticileri ve üyelerinin yürütücülüğünde gerek uluslararası gerekse ulusal işbirlikleri ve destekler ile gerçekleştirilen 20’yi aşkın araştırma projesi hem disipline hem de derneğimize pek çok fayda sağlamıştır. Derneğimizin tek başına ya da başka kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde düzenlediği 20’ye aşkın toplantıda hem Türkiye’nin toplumsal meseleleri hem de sosyoloji disiplininin sorunları tartışılmıştır. Söz konusu araştırmalar ve toplantıların yanında başka çalışmalara ait yaklaşık 30 eser dernek tarafından kitap olarak basılmıştır. Web sitemizde ayrıntılı bilgileri bulunan tüm bu eserleri dernek merkezinden e-posta ile talep edebilir ve tarafınıza kargolanmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca kütüphaneler tarafından talep edilmesi durumunda yayınlarımız hiçbir ücret talep edilmeden gönderilmektedir.

Sosyoloji Derneği’nin kuruluşunun 20. Yılını kutlarken yayınladığı tüm faaliyetlerini içeren kitapçık için tıklayınız.