KENTSEL MEKÂNDA SUÇ KORKUSU -ŞANLIURFA ÖRNEĞİ-

ÖZ

Artık suç kavramından bağımsız, ayrı bir araştırma alanına dönüşmüş bulunan suç korkusu giderek daha fazla toplumsal bir sorun haline dönüşmektedir. Suç korkusu, suç oranları azalsa bile toplumda varlığını devam ettirmektedir. Suç korkusunun kent yaşamında neden olduğu tedirginlik ve güvensizlik hissi bireylerin yaşamını zorlaştırmakta, kentsel yaşam kalitesinin düşmesine neden olmaktadır.

Şanlıurfa’da suç korkusunun araştırıldığı çalışmada bir anket uygulanmıştır. Anket sonuçlarına göre Şanlıurfa çok da güvenli bir kent değildir. Kadınlar erkeklerden daha fazla suç korkusu yaşamaktadır. Meslek grupları ve doğum yerinin farklı olması suç korkusunda farklılıklara neden olmaktadır. Ankete katılanların önemli bir bölümü polisin etkin çalışmadığı ve suç işleyenlerin gereği gibi cezalandırılmadığını düşünmektedir. Kuşkusuz bu tür olumsuzluklar suç korkusunun yayılmasına neden olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Suç,Suç Korkusu,Şanlıurfa,Kent.

ABSTRACT

FEAR OF CRIME IN URBAN ENVIRONMENT -ŞANLIURFA CASE-

The fear of crime, which has turned to a research area separate from the concept of crime, is creating a social problem that is growing gradually. The fear of crime survives in the society even if the crime rates are reduced. The feelings of restlessness and being insecure caused by the fear of crime in urban life makes the lives of individuals more difficult, and result in deterioration of the quality of life.

This study investigates the fear of crime felt in the city of Şanlıurfa. A survey was conducted for this purpose. According to the results of this survey, Şanlıurfa is not a safe city for its residents. Women feel more fear of crime than men in this city. On the other hand, being from a different occupational group or coming from a different birthplace may cause differences in fear of crime. Majority of the people participating in the survey think that the police are not effective on cracking down crimes in the city and the perpetrators are not punished adequately. Without a doubt, handling the problem poorly causes the fear of crime to spread around the city.

Devam...